Sáng  ngày 21/9/2022 theo kế hoạch của trường Cao Đẳng cộng đồng Kon Tum đến và là việc với UBND xã Ngọk Lây để tổ chức Phiên giao dịch giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đến dự có các lãnh đạo thầy cô Trường Cao Đẳng cộng đồng Kon Tum, đại diện lãnh đạo UBND xã và ba con nhân dân, các em đã tốt nghiệp xong THCS, THPT tại các thôn, làng trên địa bàn tham gia phiên giao dịch. Nhà trường cũng đã thông qua và thông tin thêm với bà con nhân dân, các con em liên quan đến học phí, học bổng, chế độ chính sách … để con em nắm và đăng ký tham gia.