Tổ chức giao lưu thể dục thể thao của Công đoàn xã Ngọk Lây với Công đoàn xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Tỉnh Quãng Nam

Thực hiện Kế hoạch số Số: 02 /KH-CĐCS Ngọc Lây, ngày 15 tháng 9 năm 2021Tổ chức giao lưu thể dục thể thao của Công đoàn xã Ngọk Lây với Công đoàn xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Tỉnh Quãng Nam- Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ ...

Tập huấn trực tuyếnchương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho tổ cong nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Thực hiện  Giấy mời số 318/GM-UBND, ngày 16/09/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông  Dự Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022. Sáng ngày 22/9/2022. (Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ngọk Lây đã ...
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 0
Tháng 10 : 223
Năm 2023 : 44.397
Năm trước : 21.670
Tổng số : 66.136