• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị thông báo nhanh Kết quả HNTW 6 khóa XIII

Hội nghị thông báo nhanh Kết quả HNTW 6 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Chia sẻ

 

 

 Đọc bài Lưu

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Mặt trận và các đoàn thể xã, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã tham dự Hội nghị Trực tuyến thông báo kết quả HNTW6, khóa XIII và phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Trong 01 ngày, các thành phần tham dự đã được nghe Báo cáo viên của tỉnh  thông báo kết quả HNTW6, khóa XIII và phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng gồm có (1) Thông báo nhanh kết quả quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và quán triệt Thông báo số 20-TB TW ngày 08-9.2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; (2) Nghị quyết số 22-NQTW, ngày 30-8 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo (3) Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01-7-2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (4) Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 05-9-2012 của Ban Thường vụ Tính ủy về nâng cao chất lượng tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh (5) Kết luận số 36 KL/TW, ngày 23-06-2022 về bảo đảm an ninh và nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10-8-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030” (6) Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị  “Về nâng cao hiệu quả quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026”; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18-8-2022 “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” (7) Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị “Về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 20-7-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06-7-2022 của Bộ Chính trị “về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Thông qua Hội nghị các đồng chí đã tham dự tiếp tục quán triệt sâu sắc và tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, năng động, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, tận dụng mọi thời cơ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đảng xã lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra ./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 0
Tháng 06 : 205
Năm 2024 : 1.177
Năm trước : 44.646
Tổng số : 67.562