Hội nghị thông báo nhanh Kết quả HNTW 6 khóa XIII và phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.Chia sẻ   Đọc bài LưuNgày 19 tháng 10 năm 2022, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Mặt trận và các đoàn thể xã, Bí thư các Chi bộ ...